יצהר

צוות צח"י

כידוע, צח''י הינו- ''צוות חירום יישובי''. המטרה של כצוות הינה לבנות תיק פעולה ולהיות מוכנים לכל מקרה.
מקרה = מקרה חירום לטוב ולמוטב. בפעילותינו השוטפת הצוות עורך פעמיים בשנה תרגיל – סימולציה לאירוע חירום יישובי.

נדרשת הרבה עירנות מהתושבים במקרה חירום וליידע את היו''ר.

להלן חלוקת התפקידים ומספרי הטלפון:
יו''ר צוות צח''י רננה רוט 0572449707
סיו''ר צוות צח''י מיכי אמיתי 02997550
תחום רפואה צבי ברנשטוק
תחום רפואה הילה שמוע
תחום רווחה הילה פרג'ון
תחום קהילה רחלי ליבמן
תחום קהילה הדס לרנר
אחראי לוגיסטיקה גולן איבגי
אחראי לוגיסטיקה יהשוע גלדברד
דברור חוץ אברהם בנימין
דברור פנים שלומית בן נתן
חינוך רות מרגליות
ביטחון ערן שוורץ
רכזת אשכולות הדס לרנר

בעלי תפקידים- בממשק קבוע לעבודת הצוות
רב היישוב הרב דוד דודקביץ'
רכזת קהילה שלומית בן נתן
מזכירה סלי שני
רבש''ץ משה שמעון
סייר לוי יצחק פיילנט